Rewilding werkt samen met de natuurlijke processen

Ecologie leert dat bodem, water en klimaat bepalen wat ergens groeit. Overstroming, eten en gegeten worden, droogte, stormen en zelfs een brandje op z’n tijd zijn miljarden jaren sturend geweest voor de ontwikkeling van het leven. Planteneters (van kleine insecten tot grote hoefdieren) sturen op hun beurt de ontwikkeling van de plantenwereld. Roofdieren sturen hoe planteneters een landschap gebruiken: waar het gevaarlijk is, komen grazers liever niet. We noemen dat natuurlijke processen. In gebieden die intensief gebruikt zijn voor landbouw of visserij zijn deze processen vrijwel tot stilstand gekomen. 
Rewilding gaat over het opnieuw in beweging brengen van planten en dieren om te doen wat die van nature doen. Dat vraagt om een goed begin. Een kickstart. We kijken naar wat past bij het gebied: bodem, waterhuishouding, dieren en planten. We stellen ons altijd de vraag: wat zou de natuur hier doen als de mens niet had ingegrepen?

"De natuur weet prima hoe ze natuur moet zijn. Het is aan ons om haar natuurlijke processen weer aan te zetten en dan het vertrouwen te hebben om op onze handen te gaan zitten".

Esther Blom, directeur ARK Rewilding Nederland.

> Lees meer over natuurlijke processen.
> Lees het handboek Proces oriented nature conservation.

Image
Het wandelend bos. © Jeroen Helmer