We vieren 125 ha. nieuwe natuur in Brabant

07-06-2024
Natuurliefhebbers trakteer je het best op een flinke struintocht en mooie verhalen over natuur. Met een ‘dag voor de groene doeners’ vierde ARK Rewilding Nederland met haar partners in Brabant dan ook de rewilding van 125 hectare nieuwe natuur in Het Groene Woud.

“Deze feestelijke ‘oplevering’ van 125 hectares nieuwe natuur laat zien dat natuurontwikkeling, door middel van rewilding, in Nederland heel goed mogelijk is en ook nog eens tot geweldige resultaten leidt.” Gedeputeerde Hagar Roijackers van Noord-Brabant en wethouder Sam Goossens zijn trots op de voortrekkersrol die Brabant speelt. Hiermee laten we zien dat natuurherstel, door middel van rewilding, echt kan en een veerkrachtige, toekomstbestendige én gedragen natuur oplevert. Dat is iets dat ARK intussen al 35 jaar laat zien. Ook door en voor een nieuwe generatie, want – zo vertelt ARK-directeur Esther Blom: “We hebben twee gebiedsdelen overgedragen aan een groep van ons Jonge Rewilders-netwerk, die hier zelf aan de slag zijn gegaan om te kijken hóe zij de natuur hier, op deze Brabantse leembodem, kunnen herstellen. 

Image
Soortenrijk en natuurlijk leembos in De Geelders
De leembossen van het Noord-Brabantse gebiedsprogramma van ARK Rewilding Nederland in Het Groene Woud behoren tot de meest natuurlijke en natuurrijke bossen van Nederland. Onder andere voor de wespendief zijn ze van groot belang. Die komt hier in vergelijkbare dichtheden voor als in de oerbossen van Oost-Polen.

De natuur van Het Groene Woud bestaat uit een van de meest wilde en bijzondere bossen van Nederland: leembossen. Deze van oorsprong natte gebieden waren lastig voor landbouw en de natuur kon zich er ontwikkelen tot hotspots van biodiversiteit in de provincie. Toch raakte de natuur er versnipperd. Met de 125 hectare nieuw-herstelde natuur werden kleine snippers natuur weer verbonden tot een sterker, toekomstbestendiger geheel. Ook mensen zijn in dit gebied van harte welkom om te genieten. “Deze natuur is van belang voor zichzelf, van belang voor klimaatverandering en onze mentale gezondheid.” vertelt wethouder Sam Goossens.

Image
Esther Blom (ARK), Hagar Roijackers (Gedeputeerde Noord-Brabant) en Sam Goossens (Wethouder Sint-Michielsgestel) zijn blij met 125 ha nieuwe natuur.
Rewilding doen we voor de natuur, maar is mensenwerk. We zijn blij en trots met de oplevering van 125 hectares nieuwe natuur in Het Groene Woud. Van links naar rechts ARK-directeur Esther Blom, Gedeputeerde natuur voor de Provincie Noord-Brabant Hagar Roijackers en Wethouder natuur in de Gemeente Sint-Michielsgestel, Sam Goossens. Rechts ARK-programmatrekker Ger van den Oetelaar: Brabander en rewilder

De bijzondere natuur in Het Groene Woud ontstaat door de leembodem. Vergeleken met de zandige bodems van bijvoorbeeld de Veluwe, houdt leem vocht en mineralen goed vast, wat de natuurwaarde heel hoog maakt. Dat zie je aan een bijzondere roofvogel als de wespendief. Voor deze wespenjager is Het Groene Woud net zo van betekenis als de oerbossen van Oost-Polen: ze komen hier in vergelijkbare dichtheden voor, wat de natuurwaarde van de regio onderstreept. Hetzelfde geldt voor een andere bijzondere vogel, de houtsnip, en talloze andere soorten: van vogels tot minuscule insecten.