Investeren in natuur betaalt zich uit in de toekomst

25-04-2024
Het werk van ARK Rewilding Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door particulieren met hart voor de natuur. Dankzij het geld dat zij – al of niet tijdelijk – in ARK investeren, kunnen er gronden worden aangekocht voor het realiseren van robuuste natuur.

Stichting Natuurontwikkeling Het Groene Woud (NHGW) is zo’n fonds waar particulieren terecht kunnen als ze in natuur willen investeren. De stichting is statutair gelieerd aan ARK Rewilding Nederland maar opereert onafhankelijk. Onder voormalig voorzitter Jos van Ooijen groeide de stichting uit tot een onmisbaar fonds voor de aankoop van te transformeren gronden. Inmiddels heeft Jolan van Herwaarden de voorzittershamer van Jos overgenomen.  

Image
Leembos in De Geelders, Het Groene Woud. Foto: Lars Soerink/Vilda
In Het Groene Woud werkt ARK door aankoop en herinrichting van grond aan het herstel van de natuur. Door bestaande gebieden groter te maken en beter te verbinden kunnen natuurlijke processen zich herstellen. De waterhuishouding kan beter op de natuur worden afgestemd: vernatting is goed voor de leembossen maar onwenselijk voor de landbouw. Door deze 'puzzel' op landschapsschaal en in samenwerking met boeren en omgeving te leggen gaan natuur én landbouw er vaak op vooruit. 

Zo werkt het

Jolan: “We zitten veel om de tafel met particulieren die – soms plotseling – over veel vermogen beschikken”, vertelt ze. “We hebben het dan over 250 duizend euro of meer. Die kunnen afkomstig zijn uit een erfenis, verkoop van een bedrijf of winst uit een loterij. Voor de meeste mensen is het hebben van nieuw vermogen behoorlijk wennen. Sommigen zetten het bedrag op de bank. Anderen besluiten ergens in te investeren. Voor dit laatste kun je bij ons terecht. Je kunt je geld namelijk tijdelijk bij de Stichting NHGW ‘parkeren’ en je doet er tegelijkertijd iets goeds mee. Hoe het werkt? Je brengt je geld bij ons onder. ARK wendt jouw vermogen aan om er grond van te kopen en deze om te zetten in natuur. Daarna krijg je je geld weer terug – en is Brabant dankzij jou enkele hectares nieuwe natuur rijker.”

Idealistisch voorfinancieren

“Mensen die bij ons komen, zijn vaak idealistisch ingesteld”, gaat Jolan door. “Kijken naar de wereld om zich heen en zijn bereid om daar een steentje aan bij te dragen. Dan zeggen ze: ‘Beste NHGW, ik breng mijn vermogen tijdelijk bij jullie onder. Want ik weet dat er dan goede dingen mee worden gedaan.’ Na drie tot vijf jaar krijgen investeerders hun investering weer terug dankzij subsidies waar ARK eveneens een beroep op doet. Deze geldstroom komt echter pas op gang ná afronding van een heel ontwikkelingstraject. Alles staat of valt dus met een gedegen voorfinanciering. Daar kun je als vermogende particulier bij helpen, zonder daar zelf financieel slechter van te worden. Sterker nog, jouw investering laat iets blijvends achter: meer groen en natuur voor de generaties na ons.” 

Image
De Brabantse leembossen behoren tot de meest soortenrijke bossen van Nederland. Doordat ze groeien op natte bodems, die voor landbouw ongeschikt waren, zijn de bossen in kerngebieden nog oud. Vanuit deze kernen kunnen planten en dieren de nieuwe gebieden her-koloniseren. ARK verwerft grond en zorgt voor een goed startpunt voor de natuur, zodat deze het daarna zélf kan overnemen. 

Meer over investeren in natuur

Stichting NHGW:

  • is onafhankelijk en statutair gelieerd aan ARK Rewilding Nederland;
  • draagt zorg voor investeringen vanaf 250.000 euro met een looptijd van 3 tot 5 jaar;
  • biedt hypothecaire zekerheid zonder rente; 
  • draagt zorg voor alle vereiste formaliteiten, inclusief de notaris.

Meer weten over Stichting Natuurontwikkeling Het Groene Woud en wat deze voor je kan betekenen? Neem dan contact op met voorzitter Jolan van Herwaarden via bestuur@hetgroenewoud.com.